Idee, Advies & Tekst
Advies
Tekst
Literair
Reportages
Contact

Idee & Advies

Plan en uitvoering, coördinatie en projectleiding in communicatie. 
Analytisch, creatief en praktisch.
Op projectbasis of interim. 

Na 13 jaar journalistiek ben ik sinds 2005 communicatieadviseur.
Het vertalen van een boodschap en het bereiken van de doelgroep zijn een constante in mijn loopbaan. En vooral: het vinden en vertolken van een verhaal.

Advies, coördinatie/projectleiding  

 • Projectleider gebiedsteams en coördinator communicatie Transform: programma om 40.000 bestaande woningen in 4 steden versneld van het aardgas af te helpen. Zie www.transform.nu.
 • Coördinatie communicatie Wijk van de toekomst, Zutphen. Strategie betrekken inwoners. Zie: www.zutphenvandetoekomst.nl
 • Communicatieadviseur Volutie. Volutie verzorgt m.n. voor overheden trainingen tot procesbegeleider in oplossingsgerichte dialogen tussen inwoners.
 • Sr. communicatieadviseur vernieuwing Amsterdams erfpachtstelsel. Van strategie tot informatiemarkt. 
 • Sr. bestuurscommunicatieadviseur en woordvoerder 's-Hertogenbosch. Openbare ruimte, vastgoed, milieu, sport & recreatie.
 • Coördinator communicatie en woordvoerder 's-Hertogenbosch, ook voor Weener XL en WSP.  
 • Projectleider interne communicatie bij reorganisatie van stadsdeel Centrum, A'dam. 
 • Sr. communicatie-advies sector Bouwen en Wonen, stadsdeel Centrum Amsterdam.
 • Woordvoerder gedeputeerde provincie Utrecht. Water, Europa, communicatie en toekomst Polder Groot-Mijdrecht Noord (=moeilijk te bemalen polder).
 • Woordvoerder en communicatieadviseur gedeputeerde Asje van Dijk, Zuid-Holland. RO, (kennis-) economie, verkeer & vervoer. Presentatie van de coalitie 2007-2011
 • Voorzitter diverse communicatiewerkgroepen

 

Campagnes 

 • Campagneleider gemeenteraadsverkiezingen 2014 's-Hertogenbosch.
 • Campagne inwonerparticipatie structuurvisie Amsterdamse Metropoolregio 2040. Digitale campagne,  bijeenkomsten. 
 • Gemeente Zeist: participatie bij bezuinigingen. Straatcampagne met 3D-tekeningen. En project- en interne communicatie.
 • Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist: positionering en relatieopbouw.

 

 

 

 

idee